En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic (LSSI-CE), INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU informa que és titular del lloc web www.felip.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, INSTITUT OFTLAMOLOGIC FELIP SLU informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU, amb CIF B55276836 i domicili social a ANSELM CLAVE, 86 17300, BLANES (GIRONA), inscrita en el Registre Mercantil, al volum 3117, full GI-61435 fulla 113 i inscripció 1ª . L’adreç de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@felip.cat

Usuari i regim de responsabilitats

La navegació, accés i us per el lloc web d’INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per el lloc web d’INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU, totes les condicions d’us aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en el correcte us del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis atesos per INSTITUT OFTALOLOGIC FELIP SLU per al accés de certs continguts o serveis oferts per la web. L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU contràriament a lo disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic, o que de qualsevol altre manera poguessin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pot accedir a traves dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altes llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per mitja dels enllaços.

INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es poguessin derivar de la navegació per el seu lloc web. En conseqüència, INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugues patir l’usuari.

Modificacions

INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avis, en el contingut del seu lloc web. Tant en lo referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’us del mateix. Dites modificacions es podran realitzar a traves del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb lo establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU con CIF B55276836 i domicili social lloc en ANSELM CLAVE, 86 17300, BLANES (GIRONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la Normativa vigent, INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Li informem que tractarem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.

INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU informa que procedirà a tractar les dades de manera licita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables per que aquets es suprimeixin o rectifiquin suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada mes a dalt o al correu electrònic info@felip.cat.

Es podrà dirigir a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel•lectual i industrial

INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU per si mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pagina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per el seu funcionament, accés i us, etc.), titularitat d’ INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU. Seran, per consegüent, obres protegides com propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut de lo disposat en la Llei de Propietat Intel•lectual, quan expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pagina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització d’INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat d’INSTITUT OFTALMOLOGIC DELIP SLU. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, compilar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu us personal i privat. L’usuari de haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigues instal•lat en les pagines d’INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per d’utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per el incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia per parts es podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU té el seu domicili en GIRONA, Espanya.