De conformitat amb lo establert a la normativa vigente en Protecció de Dades de Carácter Personal, li informem que les seves dades seràn incormporades al sistema de tractament titularitat d’INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU amb CIF B55276836 i domicili social lloc a ANSELM CLAVE, 86 17300, BLANES (GIRONA), amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mentenim amb vosté. En compliment amb la normativa vigente, INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU informa que les dades seràn conservades durant el Termini estrictamente necesari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Li informem que tractarem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.

INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU informa que procedira a tractar les dades de manera licita, leal, transparent, adecuada, pertinente, limitada, exacta i actualitzada. Es per aixó que INSTITUT OFTALMOLOFIC DELIP SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquen sense dilación quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada mes a dalt o al correu Electrònic indo@felip.cat

Així mateix i d’acord amb lo establert a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol•licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels postres productes o promocions que considerem puguin ser dels seu interès, per correu Electrònic o per qualsevol altre mitja de comunicació electrònica equivalent.

  • He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional d’INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU
  • He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional d’INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU

Li informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un mail a l’adreça de correu electrònic: info@felip.cat

Nom i cognoms o Raó social:¨
DNI o CIF:
Signatura de la persona interessada:

CLAUSULA PER INTRODUIR EN EL FORMULARI WEB AMB PUBLICITAT

De conformitat amb lo establert a la normativa vigent a la Protecció d Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU amb CIF B55276836 i domicili social a ANSELM CLAVE, 86 17300, BLANES (GIRONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Li informem que tractarem les seves dades conforme l’existència del seu consentiment.

INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU informa que procedirà a tractar les dades de manera licita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que INSTITUT OFTALMOLOGIC FDELIP SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés,rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada mes a dalt o al correu electrònic info@fleip.cat

Així mateix i d’acord amb el que estableix a la Llei 34/2002, d l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, Sol•licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem que puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre medi de comunicació electrònica equivalent.

  • He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional d’INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU
  • He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional d’INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicació comercials enviant un email a l’adreça de correu electronic: info@felip.cat

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

CLAUSULA PER INTRODUIR AL FORMULARI WEB

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les eves dades seràn incormporades al sistema de tractament titularitat d’INSTITUT OFTALMOLÑOGIC FELIP SLU amb CIF B55276836 i domicili social lloc a ANSELM CLAVE, 86 17300, BLANES (GIRONA), amb la finalitat d’atendre les sevesconsultes. En cumpliment amb la normativa vigent, INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU informa que les dades seràn conservades durant el termini estrictament necesari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Li informem que tractarem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.

INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU informa que procedira a tractar les dades de manera licita, leal, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per aixo que INSTITUT OFTALMOLOGIC FELIP SLU s compromet a a doptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecicó de dades podrà exercir els drets d’acces, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i opoció al tractament de les seves dades de aracter personal aixi com del consentiment donat per al tracament de les mateixes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada mes a dalt o al correu electronic info@felip.cat

Li informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat a la recepció de comunicacions comercials enviant un email a l’adreça de correu electrònic: info@felip.cat

Es podrà dirigir a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula